INTERIOR DESIGN

Od stylistyki po produkcję seryjną.


Projektowanie elementów wyposażenia wewnętrznego z tworzyw sztucznych w oparciu o wymogi technologiczne, stylistyczne i homologacyjne z szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem pasażerów, oszczędnością materiału, łatwością i tolerancją montażu, wytrzymałością, testami zderzeniowymi oraz jakością powierzchni widocznych.


+48 575 485 585 | KONTAKT